وبلاگ آموزشی دینی عربی و قرآن ریگ

روش تدریس پیام های آسمان (دینی اول راهنمایی)


با توجه به تغییر کتاب دینی پایه اول (پیام های آسمان )ممکن است این سوال برای بسیاری از همکاران پیش بیاد که از چه روشی باید برای تدریس آن استفاده کرد و ارزشیابی آن به چه صورت است در ادامه مطالبی (را که در دور های ضمن خدمت فرا گرفته ام )درباره روش های تدریس و ارزشیابی این درس خدمت علاقه مندان ارائه می نمایم.

هر درس از بخش های مختلفی تشکیل شده که هر کدام روش تدریس خاصی دارددر ادامه به تفکیک موضوعات وروش تدریس آنها می پردازیم:

موضوع     کارکرد       روش تدریس
داستانهای ورودی آمادگی برای ورود به بحث معلم و دانش آموز،هر فرد بصورت جداگانه می خواند،بحث گروهی
توضیحات اصلی مفهوم کردن درس،بیان درس 21 روش تدریس ارائه شده درزیر
فعالیت های کلاسی ایجاد تنوع ،کمک به فهم درس دانش آموز انجام میدهد و معلم ناظر است
آیات و روایات انس با قرآن ،آشنایی با مفهوم، تعمیق بحث،وسعت مطلب از این حدیث چه می فهمیم(این حدیث از کیست اشتباه است.) ارائه آیه با ترجمه (در ارتباط با این موضوع چه استفاده می شود.)
سوالات مطرح شده در هر درس ایجاد خلاقیت،کنجکاو نمودن دانش آموز ارزشیابی
جدول ها و فلش ها تکمیل هر درس، ایجاد تنوع  در تدریس ارزشیابی تکوینی
مطالعه آزاد تکمیل اطلاعات دانش آموزان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خود آزمایی ارزیابی از کل درس در جلسه بعد ارزشیابی

پژوهش و تحقیق


دعا و نیایش

 فعالیت مکمل


معنوی کردن فضای کلاس

اختیاری


 ـــــــــــــــــــــــــ

روش های پیشنهادی برای تدریس:

۱- همیاری مشارکتی:این روش در بیشتر موضوعات دینی بخصوص مباحث اجتماعی قابل احرا است.

۲-پرسش و پاسخ:این روش در مباحث اعتقادی و نظری کارایی دارد.بین دودانش آموز یا معلم و دانش آموز.

۳- قصه گویی: برای آغاز دروس وبیان سیره ی بزرگان وآموزش غیر مستقیم ارزش های اخلاقی موثر است.

۴-ایجاد فرصت تامل با خود: گاهی یک سوال ویا یک بیت شعر و یا یک تصویر آدمی را به تامل وا می دارد.

۵-ایجاد فرصت عمل به دین:در این روش معلم به طور عملی شرایطی را فراهم می کند که دانش آموز لذت عمل دینی را تجربه کند .(مشارکت در جشن ها .اعیاد مذهبی وی همکاری و همیاری در رفع نیاز های دیگران  )

۶-استفاده از استدلال های منطقی: در دوره راهنمایی زیاد کاربرد ندارد.

۷-انذار و تبشیر: این روش به یاد آوری نتایح اعمال خوب بد می پردازد.

۸-تذکر: این روش که قرآن هم به آن تاکید نمودهاست مبتنی برانسان شناسی دینی و گرایش های فطری و پذیرش اصول اخلاقی ثابت می باشد.

۹-سخنرانی: این روش که بیشتر در تبیین اصول اعتقادی کاربرد دارد . می تواند در رویکردی فعال عرضه شود تا دانش آموزان برخوردی فعال با سخنرانی داشته باشند.

۱۰- موعظه : این روش بیشتر زبان نصیحت گرانه دارد و از ابزارهای مختلفی بهره می برد.

۱۱- ارائه الگو واسوه: رسول خدا و ائمه از بهترین الگوهایی هستند که هم برترین معیار انسان دیندار هستند و هم مقبولیت آنان نزد نوجوانان بسیار زیاد است.

۱۲- تشویق و تنبیه: در روش انذار و تبشیر تاکید بر آثار و نتایج اعمال است اما در این روش تشویق وتنبیه ممکن است با خود عمل رابطه  مستقیمی نداشته باشد بلکه معلم برای ایجاد انگیزه ی ثانوی از برخی تشویق ها و و تنبیه ها کمک می گیرد.

۱۳- نمایش و ایفای نقش: اجرای نمایش توسط دانش آموز هم بر مجریان و هم تماشگران تاثیر می گذارد.

۱۴- انجام تحقیق و پژوهش:این روش که در همه موضوعات دینی کاربرد دارددر صورتی که همرا با مهارت های صحیح تحقیق و مطالعه باشد به دانش آموز کمک می کند تا دایره دانش خود را از محدوده ی کتاب های درسی فراتر ببرد.

۱۵-کنفرانس دانش آموزی: این روش علاوه براینکه اعتماد به نفس دانش آموزان را بالا می برد عمق دانش کنفرانس دهنده را نیز افزایش می دهد.

۱۶-مشاهده و تحلیل مشاهدات:از این روش بیشتر در مهارت هایی مانند وضو گرفتن و نماز وتیمم و...استفاده می شود .افراد با دیدن یک مهارت یا رفتار اخلاقی آن را تجزیه وتحلیل میکنند.

۱۷- خلق موقعیت برای داوری: با کمک روش های دیگر مانند نمایش و نقل خاطره فیلم و مانند آن به دانش آموز فرصت قضاوت و داوری داده می شود.(رفتارهای اجتماعی و موضوعات اخلاقی)

۱۸-مناظره(بحث و گفتگو)بین دو دانش آموز صورت می گیرد و بیش از آن دو نفر در آن شرکت دارند.

۱۹- بدیعه پردازی:روشی که در آن ابداع و خلاقیت وجود داردو حهت ایجاد خلاقیت از تشبیهه استفاده می شود از این روش می توان در بیشتر دروس استفاده کرد.

۲۰-بارش فکری: با طرح یک مسئله فراگیران به پاسخ فرا خوانده می شوند.و هر کس به تناسب اندیشه خود اظهار نظر می کند.

۲۱- گردش علمی: سعی می شود هدف آموزشی مورد نظر از طریق مشاهده عینی و یا لمس آن از نزدیک مورد توجه فراگیران قرار گیرد.

ارزشیابی:

ارزشیابی به دو شیوه تکوینی(مستمر)وپایانی (کتبی)صورت می گیرد.

سوالات آسان 20% متوسط50%مشکل 30%

مهمترین ارزشیابی در این درس ارزشیابی تکوینی است.

فواید ارزشیابی مستمر : 1-در تمامی موضوعات درسی کاربرد دارد.2- دانش آموزان توان خود را ارزیابی و تقویت می کنند .3- معلم را قادر می سازد تا بطور منظم فعالیت های گوناگون را مد نظر قرار داده و عوامل مانع پیشرفت را مشخص کند.4- دانش آموزان را در فعالیت های مختلف می سنجد5- معلم را قادر می سازد تا اطلاعات کافی برای ارزشیابی پایانی داشته باشد.

در طرح سوالات پایانی بهتر است نکات زیر  رعایت شود:

1-سوالات هم گرا باشد (پاسخ مشخص و واحد)نه واگرا.2- صورت وشکل سوالات آخر کتاب را تغییر دهیم.3-از احادیث و آیات بصورت مفهومی سوال طرح شود.4- از انواع سوالات صحیح و غلط،جور کردنی ،چهار گزینه ای،جا خالی ،کوتاه پاسخ و تشریحی استفاده شود.5- هر سوال یک هدف آموزشی را در برگیرد.

ادامه دارد......

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۹ساعت 16:19  توسط م.ج  |