وبلاگ آموزشی دینی عربی و قرآن ریگ

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك             www.bahar22.com


استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 16:22  توسط م.ج 

سوالات متن درس پیام های آسمان

برخی از سوالات متن درس پیام های آسمانی

بخش دوم (درسهای چهارم تا نهم)

درس چهارم

1-این شعر با مفهوم کدامیک از آیات زیر هماهنگی دارد؟ص(28)

شکر نعمت نعمتت افزون کند               کفر نعمت ،از کفت بیرون کند

الف- لئن شکرتم لازیدنکم  ب-هو معکم این ما کنتم ج-لهم ما یشائون فیهاولدینا مزید  

2-انواع شکر را نام ببرید. ص(29)

3-شکر زبانی را تعریف کنید.ص(29)

4-کدامیک موارد زیر جزء شکر عملی است؟

الف- وقتی از چشم ها برای مطالعه کتاب های مفید استفاده می کنیم.

ب- احترام به پدر و مادر و معلم.

ج-کمک به افراد سالخورده و نا توان

د-.............

5- امام صادق (ع) درباره مفهوم شکر نعمت چه می فرماید؟ص(29)

6- پیامبر درباره کسی که به نماز می ایستد چه می فرماید؟ص(31)

7-بهترین راه تشکر از خداوند چیست؟ ص(30)

8- اگر می خواهیم با خداوند سخن بگوییم بهتر است............  .ص(31)

درس پنجم

1-امام حسین (ع) در روز عاشورا به یکی از یارانش که وقت نماز را یاد آوری کرد چه فرمود؟ص(35)

2-به فرموده پیامبر چه موقع شیطان از مومن گریزان است ودر چه زمانی جرات می یابد؟ص(36)

3-در هنگام نماز فرشتگان به انسان چه می گویند؟ص(37)

4- امام باقر (ع) درباره نماز اول وقت چه می فرماید؟ ص(37)

5-چه کسانی می توانند نماز را نشسته بخوانند؟ص(38)

6-ایستادن یکی از ...............نماز است.ص(38)

7-آیا نخواندن قنوت نماز را باطل می کند؟ چرا؟ص(39)

درس ششم

1-چرا بعضی از انسانها از مرگ می ترسند؟ص(44)

2-چرا رفتن از این دنیا برای انسان های مومن شیرین و دلپذیر است؟ص(44)

3-امام حسین (ع)مرگ مومنان را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ص(44)

4-چرا مرگ برای انسان مومن نعمت الهی است؟ص(44)

5-دلیل اینکه کافران و نا سپاسان از مردن وحشت بیشتری دارند چیست؟ص(44)

6- آسایش و راحتی در زندگی با چه چیزی بدست می آید؟ص(45)

7-کسی که می داند بعد از مرگ زندگی جاودان در پیش دارد برای آسایش در این زندگی چه کارهایی انجام می دهد؟ص(45)

 8-چرا خداوند در این دنیا مردم را به پاداش و مجازات کارهایشان نمی رساند؟ص(46)

درس هفتم

1-خداوند در آیه « لهم ما یشائون فیها و لدینا مزید» درباره وسعت نعمت های بهشتی چه می فرماید؟ص(52) یا پیام این آیه چیست؟

2- نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین می شوند؟ص(52)

3-فرشتگان مصالح کار خود برای ساختن قصرهای بهشتی را چه چیزی معرفی کرده اند ؟ با توجه به فرمایش پیامبر(ص).ص(53)

4-نعمت های بهشتی نتیجه چه چیزی است؟ص(54)

5- عذاب های جهنم نتیجه چه چیزی است؟ ص(54)

6-شیطان در پاسخ به جهنمیان که او را مقصر می دانند چه می گوید؟ص(55)

7-جهنمیان وقتی به فرصت های از دست رفته فکر می کنند با پشیمانی چه می گویند؟ص(55)

 درس هشتم

1-دو نمونه از پیش بینی های عاقلانه انسان را نام ببرید.ص(59)

2-وقتی می خواهیم برای اولین بار به جایی سفر کنیم باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ص(60)

3-سفری که همه انسان ها آرزوی آن را دارند سفر............ است.ص(62)

4- پیامبر درباره آمادگی برای سفر به بهشت چه می فرماید؟ص(63)

5-راهنمایان سفر به بهشت چه کسانی هستند؟ص(64)

6- خداوند در آیه «اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده» درباره پیامبران چه می فرماید؟ص(64)

7-با توجه به این آیه « اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده»( آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است . پس تو نیز از هدایت آنان پیروی کن.) منظور از آنان چه کسانی هستند؟ص(64)

 درس نهم

Oval: درس نهم1- ویژگی های بهترین سرمشق های الهی (سه نفر از پیامبران) را نام ببرید.ص(68 -71)

2-حضرت نوح چند سال در میان مردم زندگی کرد؟ص(68)

3-قوم حضرت نوح چه رفتاری با آن حضرت داشتند؟ص(68)

4- متن های داده شده را بخوانید و بنویسید هر کدام درباره کدام یک از پیامبران الهی است ؟ص(68-71)

الف- بیش از 950 سال در میان مردم زندگی کرد ولی قومش........... .(نوح)

ب-در کودکی در کاخ فرعون زندگی می کرد اما وقتی دید............  (موسی)

5-هر کدام از ویژگی های زیر در مورد کدام یک از پیامبران الهی است؟

الف-خستگی نا پذیری و صبر

 ب- یاری مظلومان

ج- بزگواری و محبت

 د- عزت نفس

6 -با توجه به آیه «لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز....) خداوند درباره اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر چه می فرماید؟ یا این آیه چه پیامی دارد؟ص(70)

7- امام صادق (ع) درباره زندگی پیامبر چه می فرماید؟ص(71)

8-پیامبر درباره انجام کارهای شخصی چه می فرماید؟ص(71)

9- این آیه«لقد کان لکم فی رسول ......» درباره چه کسی است؟ص(72)

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 15:49  توسط م.ج  | 

سوالات متن درس پیام های آسمان

 

برخی ازسوالات متن درس پیام های آسمان پایه اول راهنمایی

بخش اول (درس های اول تا سوم)

 درس اول

1-پیامبربرای آ زادی اسیران جنگی چه دستوری داد؟ص(3)

2-این آیه (قل رب زدنی علما ) بگو پروردگارا ،دانش مرا بیفزا. چه پیامی برای ما دارد؟توجه به دانش اندوزی در اسلام.

3-در میان راهنما یی های دین اسلام کدام موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ دانش اندوزی

4-از جمله ارزشمند ترین عبادت ها در پیشگاه خداوند.............. است.(کسب دانش)

5-به فرموده پیامبر کسی که بدنبال فراگیری دانش باشد چه ثوابی می برد؟ص(4)

6-جمله های زیر را کامل کنید.

الف فراگیری دانش بر هر فردی ............ است.(واجب)

ب- دانش را فرا گیرید اگر چه نزد ...........باشد.(کافران)

ج- در برابر کسی که از او علم می آموزید.......... باشید. (فروتن)

د-آنان که اهل............. و............ هستند حتی پس از مرگشان هم زنده اند.( علم و دانش)

ه-............ گنجی  است پایان ناپذیر.(دانش)

7-با استفاده از کلمات داده حدیث  زیر را کامل کنید.

دانش ، مسلمانی ، بر ،هر، واجب است، فراگیری.

8-به فر موده امام صادق (ع) کسی که کارهایش را بدون دانش وبینش انجام می دهد مانند چه کسی است ؟ ص(5)

9-پیدا کردن راه درست زندگی و رسیدن به اهداف چگونه ممکن است؟ص(6)

10- از جمله شاگردان امام صادق (ع) معروف به پدر علم شیمی..... بود.ص(6)

درس دوم

1-انواع رشد را نام ببرید.ص(13و15)

2-رشد جسمی را با یک مثال توضیح دهید.ص(13)

3- رشد عقلی را همراه یک مثال توضیح دهید.ص(14)

4-کدام نعمت الهی است که موجب برتری انسان بر سایرموجودات است؟ (14)

5- این آیه بیانگر کدام یک از انواع رشد است؟

الله اخرجکم من بطون........ ص(14)

6- رشد اخلاقی را همراه یک مثال توضیح دهید؟ص(15)

 درس سوم

1-این آیه چه پیامی دارد؟ «هو معکم اینما کنتم.»پاسخ: خداوند در هر حال با ماست.

2-آیه «وسع کرسیه السماوات و الارض ....... » بیانگر کدام پیام است؟ص( 24)

4-پاسخ امام باقر (ع) درباره معنای آ یه «له معقبات من بین یدیه .....» چه بود؟ص(24)

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 0:39  توسط م.ج  | 

پیام های آسمان

امروز بعد از همایش بهبود کیفیت د ربوشهر  کارگاه آموزشی مربوط به درس پیام های آسمانی با حضور تمامی سرگروه های مناطق استان برگزار شد که مهمترین موضوعات ارائه شده به شرح زیر می باشد:

1- نمره ارزشیابی مستمر و پایانی هر کدام بر پایه 20 است.

2- از آیات و احادیث فقط بصورت مفهومی و بیان پیام آنها سوال طرح شود.

3- در ارزشیابی های مستمر می توان از بخش فعالیت های کلاسی بصورت آزمون کتبی و پرسش های کلاسی سوال طرح نمود.

4- از سوالات متن می توان در ارزشیابی های مستمر و پایانی استفاده نمود.

5- پاسخ یکسان به سوالات الزامی نیست بلکه پاسخ باید مفهوم وهدف را برساند.(تاکید برپاسخ های وا گرا)

6- امتحان نوبت اول بهتر است تا درس 9 باشد.

در پایان نظرات همکاران درباره محتوا ،اهداف،نقاط ضعف و قوت درس مذکور مطرح شد.


+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:44  توسط م.ج  | 

دانلود متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی و انگلیسی

این برنامه شامل متن عربی کل قرآن به همراه ترجمه فارسی و ترجمه انگلیسی به صورت جداگانه می باشد.

 

امکانات برنامه:

- نمایش متن تمامی سوره های قرآن

- نمایش ترجمه قرآن به دو زبان فارسی و انگلیسی

- جستجو در متن عربی قرآن

- جستجو در ترجمه فارسی

- جستجو در ترجمه انگلیسی

- چاپ کلیه متنهای نمایش داده شده

 

نکات:

1- برای دیدن نتایج جستجو باید به اینترنت متصل باشید.

2- این نسخه در هر دو ویندوز XP‌ و Vista اجرا می شود.


دانلود برنامه برای Windows XP

دانلود برنامه برای Windows Vista

منبع:www.parsquran.com

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت 13:50  توسط م.ج  | 

بودجه بندی دورس قرآن دینی و عربی سال 90-89

جدول زمان بندي و بودجه بندي دروس قرآن ،ديني وعربي

زمان 


درس     

مهر

آبان

آذر


دی

بهمن

اسفند

فروردين

قرآن اول

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

قرآن دوم

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

قرآن سوم

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

پیام های آسمان اول

درس يك تا سه

درس چهار تا شش

درس هفت تا نه

درس ده تا یازده

 درس دوازده تا چهارده

درس پانزده تا شانزده

درس

هفده

ديني دوم

درس يك تا سه

درس چهار تا شش

درس هفت تا هشت و چهارده 

درس نه تا ده و پانزده

درس يازده تا سيزده

درس شانزده تا هيجده

درس نوزده تا بيست

ديني سوم

درس يك تا سه

درس چهار تا شش

درس هفت تا نه

درس ده ،هفده و هيجده

درس يازده تا سيزده

درس  چهارده تا شانزده

درس نوزده تا بيست

عربي اول

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

عربي دوم

درس يك تا دو

درس سه تا  چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

عربي سوم

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج

درس شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 1:50  توسط م.ج  | 

روش تدریس قرآن

برخی از همکاران سوال کردند که چکار کنیم که در تدریس درس قرآن با این حجم زیاد دچار کمبود وقت نشویم و در ضمن دانش آموزان در شب امتحان بتوانند این حجم زیاد را مطالعه کنند .  لذا روشهای زیر را برای استفاده مناسب از زمان و جلوگیری از خستگی دانش آموزان پیشنهاد می کنم:

1-برای شروع همانطوری که در کتاب ،ابتدای هر درس ذکر شده بهتر است در بخش قرائت هر صفحه را یک دانش آموز بخواند .

2- بعد از دانش آموزان می خواهیم که هر کدام یک یا دو آیه از همان صفحه ای را که خوانده اند را برای دانش آموزان بخوانند.

3-در صورتی که هر کدام نتوانست صحیح بخواند از همکلاسی هایش می خواهیم که کلمه را بطور صحیح بخواند.

با بکار بردن این روش هم زمان کمتری صرف می شود هم اینکه همه دانش آموزان می خوانند . اما به شیوه گروهی یعنی اینکه صفحات را بین گروه تقسیم کنیم  زمان بیشتری صرف خواهدشد.

4-هر دانش آموز باید روزی یک صفحه در منزل بخواند که من از دانش آموزان خواسته ام که هر کدام در صورت امکان به هم گروه خود یاد آوری کنند.

5-در جلسه بعدبرای ارزشیابی از صفحات خوانده شده از دانش آموزان می خواهیم که آیاتی را بخوانند و به آنها می گوییم که برای شب امتحان فقط یک یا دو آیه مشخص شده از هر صفحه سوال می شود .  با این کار هم اینکه دانش آموزان فرصت بیشتری برای خواندن دارند و هم اینکه می توانند همه آیات را بخوانند و اینکه یک آیه از یک صفحه را یاد بگیرند بهتر از اینست که دچار کمبود وقت شده و نتوانند تعدادی از صفحات را بخوانند.

6- در هر جلسه بخش انس با قرآن در خانه گفته شده که کلمات و ترکیب های یک صفحه مشخص شده را در منزل ترحمه کنند برای این کار بهتر است یک دفتر برای این کار اختصاص دهند و در هر جلسه بررسی شود. و هر وقت که زمان باقی بود در کلاس یک صفحه را ترجمه کنند. و تاکید شود که فقط کلمات و تر کیب هایی راکه با آشنا هستند ترجمه کنند.

7- برای جلو گیری از یکنواختی  کلاس بهتر است در هر زمان ممکن ، با استفاده از لوح فشرده(قرائت)بخش هایی را گوش دهند. ویا اینکه از دانستنی های قرآن و حکایات قرآنی ویا چکیده ای از تفسیر آیات همان درس استفاده نمود . ( مطالب را دانش آموزان می توانند آماده کنند وبرای آن نمره تشویقی در نظر گرفت.)

همکاران عزیز ،ما را از تجربیات خود بی نصیب نگردانید.

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:41  توسط م.ج  | 

چرا غیبت؟!

یکی دیگر از بیماریهای اخلاقی که خیلی ها را گرفتار کرده (غیبت )است در این پست مطالبی راکه برگرفته از تفسیر سوره حجرات است را برای علاقمندان قرار دادیم.

( يا ايها الذينء امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا  فكر هتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحيم.) « اي كساني كه ايمان آورده ايد ! از بسياري از گمان ها دوري كنيد ، زيرا بعضي گمان ها گناه است.ودر كار ديگران تجسس نكنيد و بعضي از شما ديگري را غيبت نكند ، آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد ! پس آن را نا پسند مي دانيد و از خداوند پروا كنيد ، همانا خداوند توبه پذير مهربان است.»

سوال : چرا به خاطر يك لحظه غيبت كردن ، عبادت چند ساله انسان محو مي شود؟آيا اين نوع كيفر عادلانه است؟

پاسخ: همان گونه كه غيبت كننده در يك لحظه باغيبت آبروي كه سالها بدست آمده را مي ريزد ، خداوند هم عباداتي كه سالها بدست آورده را از بين مي برد.

بنابرين محو عبادات چند ساله ، يك كيفر عادلانه و به اصطلاح مقابله به مثل است.

ايمان همراه با تعهد است و هر كس ايمان دارد بايد از يك سري اعمال دوري نمايد .( ايمان با سوءظن ، تجسس از كارمردم و غيبت از آنان سازگار نيست.)

براي نهي ازغيبت بايد زمينه هاي غيبت را مسدود كرد.( راه ورود به غيبت اول سو ظن بعد تجسس و پس از كشف عيب ، غيبت شروع مي شود ،لذا قرآن به همان تربيت نهي كرده استاجتنبوا كثيرا من الظن .... لا تجسسوا و لا يغتب »

گناه گر چه در ظاهر شيرين است ولي در ديد باطني و ملكوتي تنفر آور است. زيرا باطن غيبت از نظر قرآن خوردن گوشت مرده است و در باره هيچ گناهي اين نوع تعبير بكار نرفته است.

غيبت چيست؟

غيبت آن است كه در غياب شخصي چيزي بگويد كه مردم از او خبر نداشته باشند ، چنانكه اگر آن شخص بشنودناراحت شود. بنابرين انتقاد روبرو يا عيبي كه مردم مي دانند و يا اگر غيبت شونده ناراحت نشود غيبت نيست.د حرام بودن غيبت فرقي ميان زن و مرد ،كوچك و بزرگ ، معلم و شاگرد پدر و فرزند، مرده و زنده نيست.

  رسول خدا «ص» فرمود: دست از سر مرده ها برداريد ، كسي كه مرد ،درباره اش خوب بگوييد.

جبران غيبت!

براي جبران غيبت هايي كه در گذشته مرتكب آن شده ايم اگر غيبت شونده از دنيا رفته است ، بايد توبه كرده واز درگاه خداوند عذر خواهي كنيم كه البته خداوند توبه پذير است. اما در صورتي كه او زنده و در قيد حيات باشد ، اگر به او بگوييم كه ما غيبت تو را كرده ايم ناراحت مي شود ، نبايد به او گفت بلكه بايد بين خود و خدا توبه كنيم و اگر امكان دسترسي به شنوندگان است به نحوي با ذكر خير و تكريم از آنها تحقير گذشته را جبران كنيم و اگر ناراحت نمي شود از خود او حلاليت بخواهيم.

در چه مواردي غيبت جايز است؟

1- در مقام مشورت : يعني اگر شخصي درباره ديگري مشورت خواست ، ما ميتوانيم عيب هاي كسي كه مورد مشورت است را به مشورت كننده

2- براي رد حرف ، عقيده باطل و اشخاصي كه داراي چنين اعتقادي هستند ، تا مبادا مردم دنباله رو آنها شوند.

3- براي گواهي دادن بر ضد خلافكار نزد قاضي .

 4- براي رد گواهي شاهدي كه مورد اطمينان نيست.

5-براي اظهار مظلوميت بيان كردن ظلم ظالم مانعي ندارد.

6- كسي كه بدون حيا و آشكارا گناه مي كند غيبت ندارد.

7-براي رد ادعا هاي پوچ ، غيبت مانعي ندارد.مثلا مي گويد : من دكترم و... ولي اهل اين صفات نيست.

انواع غيبت

غيبت گاهي با زبان ،گاهي با اشاره ،گاهي با نوشتن ،گاهي با عكس ، شكل و مجسمه ، گاهي با تقليد كردن از او و گاهي با سكوت كردن است.

مثلا مي گويد : حيف كه دين جلو زبانم را گرفته است وبا اين كلمه به همه مي فهماند كه فلاني عيب هاي زيادي دارد. ويا با گفتن الحمدلله كه ما گرفتار نشديم .

گاهي با عيب گرفتن از خود مي فهماند كه ديگري عيب دارد  مثلا مي گويد : انسان ضعيف است ! ما همه كم صبريم ! يعني او ضعيف و كم صبر است.

گاهي بعد از شنيدن غيبت مي گويد : سبحان الله ، الله اكبر و با اين ذكر گوينده را براي ادامه غيبت تشويق مي كند و گاهي با زبان مي گويد : غيبت نكنيد ، ولي قلبا دوست دارد بشنود ،كه اين نفاق است.

 شنيدن غيبت

وظيفه شنونده ، گوش ندادن به غيبت و دفاع از مومن مي باشد.«الساكت شريك القائل» كسي كه غيبت را بشنود و سكوت كند شريك جرم گوينده است.

پيامبر «ص» مي فرمايد: هر كس غيبتي را شنيد و آن را رد كرد خداوند هزار درب شر را در دنيا و آخرت بر روي او مي بندد. ولي اگر ساكت بود و گوش كرد گناه گوينده براي او نيز ثبت مي شود .

آثار اخلاقي و اجتماعي غيبت

1- پيدا شدن كينه و از بين رفتن اعتماد و ايجاد اختلاف و فتنه در ميان مردم .

2-جرات بيشتر برگناه.

3-نشر عيب مردم ،محيط و جامعه را آلوده و جرات ديگران را بر گناه نيز اضافه مي كند .

4-حس انتقام را تحريك مي كند.

 آثار اخروي غيبت

1-غيبت كردن ،سبب از بين رفتن حسنات و خوبي هاست.

2-غيبت مانع قبول شدن طاعات الهي است.

3-غيبت كردن انسان را از مدار ولايت الهي خارج ودر مدار ديگران قرار مي دهد.

انگيزه و ريشه غيبت

1- گاهي ريشه غيبت ،عصبانيت و غضب است.

2- گاهي همسو شدن با ديگران عامل غيبت است.

3-گاهي انگيزه غيبت ، بزرگ نشان دادن خود است.

4- گاهي انگيزه غيبت ،مسخره كردن است.

5-گاهي با اظهار تعجب غيبت مي كند.مثلا مي گويد: من تعجب مي كنم كه فلاني با آن همه علم و اطلاعات چرا اين گونه شد!

6- گاهي ريشه غيبت حسادت است.

7-گاهي براي سرگرمي از ديگران غيبت مي كند.

8-گاهي براي تبرئه خود از عيبي عيب را به گردن ديگران مي اندازد و غيبت مي كند.

9-گاهي از روي دلسوزي غيبت مي كند.

البته عوامل ديگري نيز سبب غيبت مي شود.

شيوه هاي ترك غيبت

1- توجه به خطرات غيبت و آثار منفي آن.

2- ياد عيب هاي خود.

خوشا به حال كسي كه عيب خودش او را مشغول كند و كاري به عيب مردم نداشته باشد.

در غيبت بايد انگيزه عيب جويي باشد ، ولي اگر عيب مردم را براي اصلاح ديگران گفتيم مانعي نداردهر چند شخص راضي نباشد. مثلا اكر خصوصيات بيمار را به پزشك بگوييم گرچه بيمار راضي نباشد اشكالي ندارد.

در غيبت بايد شخص معين باشد اگر گفتيم : بعضي چنين و چنانند و مردم مصداق آن بعض را ندانند مانعي ندارد.گاهي عنوان غيبت در كار نيست ولي گفته ها به عنوان توهين تحقير اشاعه فحشا مي باشد كه حرام است.

پيامبر «ص» فرمود: هر كس زن يا مردي را غيبت كند تا چهل روز نماز و روز ه اش پذيرفته نمي شود.


منبع:برگرفته از کتاب تفسیر سوره حجرات نوشته حجت الاسلام قرائتی

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:25  توسط م.ج  | 

دانستنی ها

 در درس قرآن بخش ترحمه ها از جمله مطالبی که دانش آموزان درباره آن بسیار سوال می کنند اینست که چرا در ترجمه الله باید همان الله را بکار برد در اینجا برخی مطالب را که دیدم مفید است برای علاقمندان قرار دادم.

معناى ا للّه
اللّه اسم است براى ذات واجب الوجود كه مستجمع جميع صفات كمال است . اين نام بزرگ خداوند كه اختصاص به ذات خود او دارد، در سراسر قرآن كريم دو هزار و هشتصد و دوازده بار ذكر شده است .
بعضى معتقدند كه كلمه ى
((اللّه )) اسم وضع شده اى است و مشتق نيست ،  و برخى ديگر گويند كه مشتق است و در اشتقاق آن اختلاف كرده اند، بعضى آن را مشتق از ((اله ، ياءله )) مى دانند كه مصدر به معناى اسم مفعول است . ((اله )) يعنى ((معبود)) و برخى آن را مشتق از وله به معناى تحير و سرگردانى دانسته اند؛ يعنى عقول و انديشه هاى انسان ها در باره ى او متحير و سرگردان است .

  ويژگى نام مقدّس ا للّه

هر اسمى ، جز كلمه ى اللّه هرگاه حرفى از آن كم شود، معنايش به هم مى خورد. زيرا اگر ((الف )) حذف گردد، للّه مى شود. قرآن مى فرمايد: للّه ملك السّموات و الا رض و اگر ((لام )) اول حذف گردد، له مى شود. قرآن مى فرمايد: له ما فى السّموات و الا رض اگر ((لام )) دوم حذف گردد، هو مى شود. قرآن مى فرمايد: و هو اللّه لا اله الاّ هو


منبع : www.ghadeer.org
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:58  توسط م.ج  | 

مناسبت ها


میلاد امام رضا (ع) مبارک باد.

دانش امام رضا(ع)

امام رضا (ع) دانش خود را از جدش پیامبر خدا(ص) به ارث برده و سرچشمه جوشانی از علم و فضیلت بود که تشنگان دانش و معرفت از فیض او بهره می بردند و تشنگی خود را برای فهم مشکلات و حل معضلات، بدو فرو می نشاندند.
تاریخ، بسیاری از مناظرات علمی، و مباحثات فکری آن حضرت (ع) را، که موجب پیروزی بر دشمنان اسلام شده، برای ما بیان کرده است، و نیز افاضات آن حضرت را در انواع دانشها، که مورد استفاده بزرگان علم و رجال فکر قرار گرفته ، شرح داده است.
از امام موسی بن جعفر(ع) روایت شده است، که به فرزندان خود می فرمود:
این برادرتان، علی بن موسی، عالم آل محمد(ص) است، مسائل دین خود را از او بپرسید، و آنچه به شما می گوید نگهدارید، زیرا من بارها از پدرم، جعفر بن محمد، شنیدم که می فرمود: عالم آل محمد در صلب توست، و ای کاش من او را دیدار می کردم، و او با امیرالمؤمنین، علی همنام است.

و از ابراهیم بن عباس صولی نقل شده که گفته است: من ندیدم ازامام رضا(ع) پرسشی شود، که او آن را نداند، و داناتری از او، به آنچه تا زمانش، بر روزگار گذشته است، ندیده ام، مأمون با پرسشی از هر چیزی، آن حضرت را می آموزد، و امام رضا (ع) او را پاسخ می فرمود: درحالی که تمامی پاسخهای آن حضرت، مأخوذ از قرآن و مستند به آن بود.
جایگاه علمی امام رضا(ع)
حضرت رضا(ع) مانند اجداد بزرگوار خود از مقام علمی والائی برخوردار بود، تا آنجا که به وی: لقب‹‹ عالم آل محمد›› دادند.
عبدالسلام بن صالح هروی(ابوالصلت) گفته است: کسی را داناتر ازعلی بن موسی الرضا(ع) ندیدم و هیچ دانشمندی با او رو به رو نشد مگر اینکه وی نیز چنین شهادت می داد.

سیره اخلاقی امام رضا(ع)

اخلاق، یک از عناصر مهم شخصیت انسان است، و کاشف کیفیت ذات، و حاکی درون اوست، و درجه رسوخ ایمان را در او نشان می دهد.
امام رضا(ع) به اخلاقی عالی و ممتاز، آراسته بود، و بدین سبب دوستی عام و خاص را، به خود جلب فرموده بود، همچنین انسانیت آن حضرت، یکی از نگهبانان و امانت داران و وارثان اسرار آن، به شمار است.
ازابراهیم بن عباس صولی نقل شده، که گفته است:
من ابوالحسن الرضا(ع) را هرگز ندیدم در سخن گفتن، با کسی درشتی کند.
من ابوالحسن الرضا(ع) را هرگز ندیدم سخن کسی را پیش از فراغ ازآن، قطع کند.
و هرگز درخواست کسی را، که قادر به انجام دادن آن بود، رد نفرمود.
و هرگز پاهای خود را جلو همنشین، دراز نمی کرد.
و هرگز در برابر همنشین تکیه نمی داد.
و هرگز او را ندیدم، که غلامان و بردگان خود را بد گوید.
و هرگز او ندیدم، که آب دهان اندازد.
و هرگز او را ندیدم، که قهقهه کند، بلکه خنده اش تبسم بود.
و هنگامی که مجلس او از مردم خالی، و سفره غذا انداخته می شد، همه غلامان و بردگانش، حتی دربان و میرآخور را، به دور سفره غذا می نشانید.
تا آن جا که می گوید: هرکه بگوید در فضیلت، کسی را مانند او دیده، از او باور نکنید.

مهمانی بر آن جناب وارد شد، و تا پاسی از شب گذشته، نزد آن حضرت نشسته بود و سخن می گفت، در این میان چراغ به هم خورد، مرد برای اصلاح آن دست دراز کرد، امام رضا (ع) او را از این کار بازداشت، و خود به اصلاح چراغ پرداخت، و سپس فرمود: ما گروهی هستیم که هرگز مهمان را به کار وا نمی داریم.

منبع:www.nasimerezvan.com


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 13:49  توسط م.ج  | 

دانستنی ها

  آغاز هر كار به نام خداوند

1 بسم اللّه الرحمن الرحيم سرآغاز كتاب الهى است ، بسم اللّه نه تنها در ابتداى قرآن ، بلكه در آغاز همه ى كتب آسمانى بوده است.

2 حركت و توقف كشتى نوح به نام خدا بود؛ بسم اللّه مجريها و مرسيها.

3 حضرت سليمان وقتى ملكه ى سبا را به ايمان به خداوند فرا خواند، دعوت نامه ى خود را با جمله ى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم براى او فرستاد.
4 ((بسم اللّه )) رمز آن است كه در شروع كار نياز به دلگرمى و اميد و رحمت است و مبداء و منشاء همه ى قدرت ها و اميدها و رحمت ها خداست . از اين رو، بعد از كلمه ى ((اللّه )) رحمن و رحيم به كار رفته است . پيامبر نيز رسالت خويش را با نام خدا شروع كرد؛ اقراء باسم ربّك .
5 پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: هر كار مهمى كه بدون نام خدا شروع شود، بى فرجام است ؛ كلّ أ مر ذى بال لم يذكر فيه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فهو أ بتر
6 ابن عباس مى گويد كه از على عليه السلام پرسيدم : چرا سوره ى برائت ((بسم اللّه )) ندارد؟ فرمود: ((بسم اللّه )) امان و مايه ى امنيت است و در سوره ى برائت امان وجود ندارد و فرمان جنگ داده شده است ؛ لا نّها أ مان و برائة ، نزلت بالسّيف ليس فيها أ مان.
7 امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هرگز بسم اللّه الرّحمن الرّحيم را ترك نكن ، گرچه بخواهى بعد از آن شعرى بخوانى ؛ لا تدع بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و ان كان بعده شعر.
8 امام حسن عسگرى عليه السلام مى فرمايد: گفتن بسم اللّه يارى خواستن از خداوند در جميع شئون زندگى است ؛ بسم اللّه اى أ ستعين على أ مورى كلّها باللّه.
9 امام باقر عليه السلام مى فرمايد: بسم اللّه نزديك ترين اسم به اسم اعظم خداوند است ؛ بسم اللّه الرحمن الرحيم أ قرب الى اسم اللّه الا عظم من ناظر العين الى بياضها.
منبع: .www.ghadeer.org
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 20:59  توسط م.ج  | 

چک لیست

چک لیست چیست و جرا باید آن را تهیه کرد؟!

چند سالی است که داشتن چک لیست برای هر درس لازم شده و بیشتر معلمان در تهیه آن تلاش می کنند اما اینکه چک لیست چیست و چه استفادهای دارد .من در اینجا سعی نمودم تجربیات خود را در مورد این مطلب بیان کنم و یک نمونه از چک لیست را در پایان ارائه می نمایم.

جک لیست چیست؟

 ابزاری است که بوسیله آن معلم می تواند برخی از رفتارها و اعمال دانش آموزان را بصورت کیفی ثبت نماید و در ارزشیابی از آن استفاده کند.

چرا باید از چک لیست استفاده کرد؟

1-ما معلمان بوسیله این ابزار می توانیم نقاط قوت وضعف دانش آموزان را شناسایی کنیم.

2- براساس تفسیر مشاهدات قبلی از دانش آموزان طرح درس جدید را طراحی کنیم.

3-هدفهای آموزشی که در آزمون های پایانی نمی توان آنها را مورد ارزیابی قرار داد با این ابزار می توان مورد ارزیابی قرار داد.

4- با تهیه چند چک لیست در طول فرایند آموزشی و مقایسه آنها باهم می توان بهتر ودقیق تر از وضعیت دانش آموزان مطلع شد.

5- مقایسه چک لیست ها با هم نشان می دهد که دانش آموزان در چه مواردی نیازمند تلاش بیشتری هستند .

6-با کمک این ابزار می توان فرایند تدریس را اصلاح نمودو کیفیت یادگیری را بالا برد. 

با تهیه انواع چک لیست از قبیل چک لیست ارزشیابی از ساخت وسایل آموزشی ،پوشه کار، میزان فعالیت دانش آموزان در گروه ،فعالیت گروه،... می شود دانش آموزان را بهتر و دقیقتر سنجید و تنها به یک فعالیت و یا ارزشبابی کتبی و شفاهی تکیه نکرد.

نمونه چک لیست درس عربی

چك ليست ( سياهه رفتار ، فهرست بررسي مشاهدات)

درس: عربي            عنوان درس: من افضل؟        پايه اول          مدرسه:             تاریخ:        

بالاتر از حد انتظار (4)       در حد انتظار(3)          در حال تلاش(2)          نیازمند تلاش(1)

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

 

 

 

 

مهارت و دانستنی

 

نگرشی

 

 

 

رديف

 

اسامي

دانش آموزان

متن درس را به خوبي

روخواني مي كند.

 

كلمات جديد را ترجمه می كند.

 

متن درس را ترجمه می كند.

 

با كلمه پرسشي (من؟) سوال می سازد.

تمرينات درس را با توجه به مطالب خوانده شده پا سخ می دهد.

 

تفاوت بين من؟و ما؟ را تشخيص می دهد.

 

اشتباهات خود را می پذیرد.

 

ارزشيابي كيفي

اقدامات معلم

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:58  توسط م.ج  | 

روش تدریس پیام های آسمان

همانطوری که همه همکاران  عزیز اطلاع دارند استفاده از روش های فعال یاد دهی_ یاد گیری بهترین گزینه برای تدریس ،بخصوص این درس می با شد.برای این کار ابتدا باید دانش آموزان را به گرو ههای کو چکتر تقسیم نمود.

و همچنین برا ی کارایی بیشتر و اهمیت ارزشیابی مستمر در این درس  استفاده از چک لیست امری است لازم چون بیشتر فعالیت ها در کلاس انجام می شود و لازم است که برخی از مشاهدات را بصورت توصیفی ثبت نمود و سپس به نمره تبدیل کرد .

درس اول : بر بال فرشتگان

1- درس را می توان با استفاده از روش ها ی قصه گویی و یا ایفای نقش توسط دانش آموزان شروع نمود و یا اینکه دانش آموزان به تنهایی آن را بخوانند و یا معلم با شیوه قصه گویی آن را بخواند.سپس از دانش آموزان می خواهیم درباره داستان اظهار نظر کنند.

2-بخش دوم درس که جزء محور های اصلی درس می باشد را می توان با استفاده از روش همیاری و مشارکت ارائه نمود.

3- فعالیت کلاسی: این بخش از درس را بهتر است دانش آموزان بصورت انفرادی انجام دهند و سپس گروهی بررسی کنند و در نهایت توسط معلم ارزیابی گردد .

4-حرکت با چراغ خاموش ممنوع! این مبحث هم جزء محور های اصلی درس می باشد که می توان از روش های قبلی و یا روش ارائه الگو و اسوه تدریس کرد و دانش آموزان درباره شخصیت های نام برده شده به بحث و گفتگو بپردازند.

5- بیشتر بدانیم : برای تکمیل درس و اطلاعات دانش آموزان می باشد که معلم می تواند برای تکمیل بحث از آن استفاده نماید و نمره تشویقی برای این مطلب در نظر بگیرد.( این مطالب نباید در ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.)

6-فعالیت کلاسی بعدی را دانش آموزان بصورت انفرادی می خوانند و بصورت گروهی باهم درباره آن اظهار نظر می کنند . معلم می تواند برای این قسمت نمره برای گروه یا افراد (بعد از ارزشیابی) د رنظر گیرد.

7-مبحث ما می توانیم نیز جزء مطالب اصلی درس است که با روش هایی مذکور ارائه می شود.

8- بیشتر بدانیم مانند قبلی انجام می شود.

10-خودت را امتحان کن.این قسمت توسط دانش آموزان به صورت انفرادی انجام می شود وپاسخ ها بصورت گروهی ارزیابی می شود و بعد توسط معلم تصحیح می گردد.

11- پیشنهاد :این بخش اختیاری است و دانش آموزان علاقه مند می توانند با استفاده از کتاب ها و مجلات و یا اینترنت مطالبی را در باره افراد برجسته بصورت مکتوب یا لوح فشرده فیلم و غیره تهیه نماید . معلم برای این مطلب می تواند نمره تشویقی قرار دهد ولی اجباری نیست.

12- مناجات نیز برای معنوی کردن فضای کلاس بکار می رود .

همکارن عزیز می توانند تجربیات خود را در مورد تدریس این درس در بخش نظرات ارئه نمایند.

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 1:22  توسط م.ج  | 

پیام های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی پایه اول)

انواع روشهای تدریس به سبکی دیگر:

در کنار  روشهای دیگر برای تدریس از روشهای زیر نیزمی توان استفاده نمود که هم یادگیری را آسان می کند و هم برای دانش آموزان  جذابیت بیشتری است. در واقع می توان گفت این روشها ،روش تمثیلی است چون همیشه آوردن مثال باعث روشن شدن یک مطلب می شود. و این هم یک نوع روش تدریس است.همکاران عزیز می توانند با کمی خلاقیت بهترین مثالها را با توجه به علائق و شرایط و محیط پیرامون دانش آموزان برای آنها بیاورند تا هم یادگیری برای انها شیرینتر شود و هم اینکه مطالب در ذهن آنها ثبات بیشتر داشته باشد.

الف-روشهای انواعی:

انواع دوست:از این روش می توان در درس پانزدهم (همنشین ) به عنوان مثال برای انواع دوست استفاده نمود :

1- عنکبوتی:  دوستی که دام پهن می کند برای فریب وسوءاستفاده .

2- مگسی : دوستی که فقط عیب انسان را می بیند.

3- موریانه ای: انسان را از درون پوک می کند اول متوجه نمی شود بعد می فهمد تا از دوست ضرر کرده است.

4-کنه ای: دوستی افراطی که نقش  مثبتی ندارد.

5- زنبوری: به زبان و عمل به آدم نیش می زند.

6- مورچه ای :به تو می رسد برای نفع و استفاده خودش.

7- پروانه ای : راز دار ، فداکار ،با صداقت ، انسان را بیاد خدا می اندازد......

انواع سفر: مثال برای جذاب نمودن درس هشتم

1- زیارتی (مکه،عتبات عالیات)

2- سیاحتی (سفر برای گردش و تفریح)

3- معصیتی(سفر بدون اجازه همسر یا پدر و مادر)

4-تجارتی( برای کسب در آمد)

5- فکری(علمی)

6- معرفتی و علمی(شرکت در همایش های علمی)

7- آخرتی(مرگ)  

همچنین برای درس هایی چون ستون دین درباره انواع نماز ویا انواع نگاه در درس بینای مهربان می توان استفاده نمود.

ب- روش تشبیهی که دو دسته هستند 1- اصطلاحاتی 2- خصوصیاتی.

اصطلاحاتی: برای درس ششم تولدی دوباره علاوه بر مثال های دیگر می توان از این مثال هم استفاده نمود.

زمین فوتبال :

1-مربی:پیامبران که راهنما و راه شناسند.

2-داور: خداست.

3- کمک داور :فرشتگان ( هر انسانی دو فرشته نگهبان دارد.)

4- محوطه جریمه:جایی که کوچکترین خطا محسوب می شود.

5- کارت زرد : مرگ نزدیکان و بی تابی  انسان.

6- کارت قرمز: جوانمرگ شدن عزیزان.

7- پنالتی : همنشینی با دوستان بد ،گناهان کبیره.

8- آفساید : ریا و تظاهر.

9- خط حمله : عمل صالح.

10 -خط دفاع: مانع انجام خطا می شود. وجدان ، عقل.

11- دروازه بان : انسانی که نگذارد خطاها زیاد شود.

12- تماشاچیان : اعضاء و جوارح بدن .

13- فیفا : عالمی که بر ما نظارت دارد.( عالم ملکوت)

14- اوت( خارج): غفلت از خدا.

15- تفسیر نتیجه بازی: روز قیامت.

روش خصوصیاتی: درس  برترین بانو درس یازدهم تناسب شب قدر و حضرت زهرا(س)

1- شب قدر زمان نزول قرآن : خانه زهرا(س)محل نزول قرآن.

2- شب قدر قابل درک نیست: شناخت کامل حضرت فاطمه زهرا(س) میسر نیست.

3- شب قدر بهترین شب : حضرت زهرا بهترین زنان عالم.

4-شب قدر ملائکه نازل می شود: خانه حضرت زهرا(س) محل رفت و آمد فرشتگان .

5- خداوند در این شب سلام و سلامتی قرار داد : ثواب و اجرسلام بر فاطمه .

6- اعمال شب قدر برابر بر هزار ماه : ارزش تسبیحات حضرت زهرا برابر با هزار رکعت نماز مستحبی است.

7- شب قدر بین سه شب مخفی است: قبر حضرت زهرا نیز مخفی و زمان شهادتش نا معلوم.

ج-روش مقایسه ایی:

از این روش می توان در درس هفتم شادی بی پایان استفاده نمود.

1-بهشتی: سر پرستش خداست. جهنمی : سرپرست اینها شیطان.

2- بهشتی : ورود به بهشت همراه با احترام.جهنمی: ورود با بی احترامی.

3- بهشتی: دوستی و محبت بین آنهاست. جهنمی : سرزنش و شماتت و دشمنی میان آنهاست.

4- بهشتی : شاد و مسرور هستند. جهنمی :پشیمان و ناراحت.

5- بهشتی :دارای بهترین امکانات. جهنمی : بدترین امکانات.

6- بهشتی :همه تشویق . جهنمی : همه تنبیه .

7- بهشتی : لباس حریر .جهنمی : لباس آتش.

د- روش نسخه ایی :

راههای شاد زیستی:

1-دوری از بیکاری ،مشغول بودن .

2- وانمود کردن به شادی.

3- انسان به یاد گذشته نباشد.

4- روشن دیدن آینده.

5- حسن ظن به خدا.

6- فلسفه بلا ها را بدانیم.

نسخه ایی برای دوری ازتنبلی: 

1- زمانبندی کارها.( عدم زمان بندی دلیل بر تنبلی)

2- جریمه کردن خود در صورت کوتاهی.

3- معاشرت با افراد فعال و منظم.

4- نوشتن خاطرات تلخ تنبلی.

5-تعیین اولویت کارها.+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:49  توسط م.ج  | 

دانستنی ها

همه حروف اسماء الله است

حاكم جرجانى به اسناد خود از حضرت اميرالمؤ منين على (عليه السلام) روايت كرده كه : مردى یهودی خدمت پيغمبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم (رسيد، عرض كرد:
فايده اين حروف هجاء چيست ؟
حضرت نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به على (عليه السلام) فرمودند: جواب او را بده و دعا كردند الهم وفقه و سدده .
اميرالمؤ منين على (عليه السلام) فرمودند: هيچ حرفى نيست مگر اسمى از اسماء الله تعالى عزوجل باشد، آنگاه فرمودند:
الف : اسم الله كه خدايى جز او نيست ، او هميشه زنده و قائم و تواناست .
ب : باقى پس از فناء خلق است .
ت : تواب و قبول كننده و توبه پذير بندگان است .
ث : ثابت نگاهدارنده ايمان بندگان ثابت قدم است .
ج : جل ثناء جلالت قدر و قدوسيت او و اسماء بى حد است .
ح : حق و حى و حليم است .
خ : خبير و واقف و بينا و عليم است : ان الله خبير بما تعملون .
بدرستى كه خدا بر همه چيز دانا و بينا بر اعمال بندگان است .
د: ديان يوم الدين ، دين و قرض همه بندگان را خدا روز قيامت اداء مى كند، قرض همه بندگان در هر كدام رو باشد اداء كند.
ذ: ذو الجلال الاكرام است .
ر: رئوف و مهربان است .
ز: زين المعبودين افتخار بندگان است .
س : سميع و بصير، شنوا و بينا است .
ش : شكرپذير بندگان مومن است .
ص : صادق در وعده و وعيد است لا يخلف الله وعده .
ض : ضار و نافع است ، ضرر را دفع مى كند و نفع را مى رساند.
ط: طاهر و مطهر است به طهارت ذاتى و راستين و حقيقى .
ع : عالم به عباد و بندگان و مخلوق هر چيزى است .
غ : غياث مستغيثين و پناه آورندگان در هر زمان و مكان است .
ك : كافى است براى همه ، در همه وقت و همه زمان كه نظير و شبيه و مثل و مانندى ندارد و نه زائيده شده و نه مى زايد.
ل : لطيف بر بندگان است به لطف خاص و الطاف خفيه .
م : مالك دنيا و آخرت است .
ن : نور آسمان و نور عرض و زمين و نور دل بندگان مومن است .
و: واحد صمد است كه الله الصمد
ه : هادى خلق و مخلوق است كه هو الذى خلق فهدى .
ل . لا مشدد در الله براى تاكيد يگانگى است كه شريك ندارد.
ى : يد الله باسط على خلق است كه قدرت و قوت او به همه جا و همه كس ‍ در هر زمان و مكان احاطه علمى دارد.
باز پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) در حق حضرت على (عليه السلام) دعا كردند.
پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمودند: يا على اين سخنى بود كه خداوند به اين سخن راضى است به دنبال اين سخن يهودى مسلمان شد.

منبع: .www.ghadeer.org

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:45  توسط م.ج  | 

مطالب قدیمی‌تر